Wedstrijdreglement Fotowedstrijd 2021

Win een terrasverwarmer!

Doe mee met de Bostore Fotowedstrijd en win een luxe SOLAMAGIC terrasverwarmer van Etherma ter waarde van € 920 !

Op deze pagina vind je het wedstrijdreglement. Wij gaan er van uit dat elke deelnemer dit reglement gelezen heeft en er akkoord mee gaat.

Fototips:

Om je kansen te vergroten, geven we je graag enkele fototips mee voor jouw inzending:

 • Laat het product duidelijk in beeld staan
 • Vermijd objecten die de foto rommelig of druk maken, zoals afvalbakken, speelgoed etc.
 • Foto's worden sterker en dynamischer als er mensen op staan. Een foto van een terrasoverkapping wordt bijvoorbeeld beter als er mensen onder staan/zitten.
 • Een foto is zelden van de eerste keer goed. Door meer foto's te maken heb je meer kans dat er een goede bij zit. Je mag trouwens meerdere foto's van jouw Bostore product inzenden voor de wedstrijd.


Artikel 1. Principe - Zonweringverdeler Bostore NV wil hun klanten aanzetten om deel te nemen aan de wedstrijd ‘Fotowedstrijd Bostore 2021’. Deelnemers sturen een of meerdere foto’s van hun Bostore-product naar Bostore via het formulier op de wedstrijdpagina.

Met deze wedstijd wil Bostore productbeelden verzamelen om te gebruiken via communicatiekanalen als sociale media, displayschermen en de website.

Deelnemers kunnen een SOLAMAGIC Z1 Premium infrarood terrasverwarmer of een van de andere prijzen (Een paraplu met schouderhoes, een fleecedeken, een laptoprugzak, een telefoonhouder met draadloos oplaadsysteem of een fles prosecco) winnen. De winnaars worden bepaald door Marc van Kessel en Dino Tofoni van Bostore.

Artikel 2. Wie kan deelnemen? – Alle meerderjarige bestaande klanten van Bostore die in de laatste 5 jaar een product kochten kunnen deelnemen aan deze wedstrijd. Ze ontvingen 1 tot 3 e-mails met een uitnodiging om deel te nemen aan de wedstrijd en met een link naar dit wedstrijdreglement.

Iedere deelnemer mag maximaal 10 foto’s per product doorsturen. Er staat geen limiet op het aantal deelnames, zo lang de deelname geldige foto’s van een Bostore-product en contactgegevens bevat. Bij onnodige spam van irrelevante berichten of foto’s wordt de deelnemer onherroepelijk gediskwalificeerd.

Eigen bestuurs- en personeelsleden kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.

Artikel 3. Termijn – De wedstrijd ‘fotowedstrijd Bostore 2021’ loopt van 01/09/2021 tot en met 30/09/2021. De deelnemers zijn hiervan op de hoogte gebracht in 1 tot 3 e-mails die aan hen gericht werden.

Deelnemers kunnen foto’s insturen tot en met 30/09/2021. De winnaars worden gekozen op 01/10/2021 en worden daarna zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Artikel 4. Wedstrijd – Om deel te nemen aan de wedstrijd ‘fotowedstrijd Bostore 2021’ dienen klanten van Bostore minstens één foto van hun product door te sturen via het deelnameformulier op de wedstrijdpagina

Wie binnen de wedstrijdtermijn aan deze voorwaarden voldoet maakt kans op een terrasverwarmer of een van de andere prijzen.

Deelnemers dienen rekening te houden met volgende algemene voorwaarden van de wedstrijd:

 • Ingestuurde foto’s zonder Bostore-product maken geen kans op een prijs
 • Ingestuurde foto’s waar het Bostore-product onduidelijk op staat maken geen kans op een prijs
 • E-mails waarin gescholden wordt maken geen kans op een prijs
 • Elke deelnemer verklaart over alle rechten te beschikken die afgeleid kunnen worden van de foto, tekening, kunstwerk of video
 • Er staat een maximum van 10 foto’s per product die ingestuurd mogen worden.
 • De ingestuurde foto’s mogen gebruikt worden in de promotie van Bostore, zowel online als offline.
 • Wanneer er mensen op de foto staan geeft de deelnemer bij het versturen van de foto aan dat deze zonder censuur gedeeld mag worden en zonder censuur in de promotie van Bostore gebruikt mag worden.
 • Foto’s mogen geretoucheerd worden door deelnemers alvorens ze in te zenden
 • Ingestuurde foto’s mogen bewerkt en geretoucheerd worden door Bostore en partners voor promotionele doeleinden.
 • Bostore heeft de toestemming om deelnemers te contacteren tijdens en na afloop van de wedstijd.
 • Winnaars mogen met naam en toenaam vermeld worden op sociale media zoals Facebook en Instagram.
 • De winnaars dienen hun prijs op te halen in de showroom van Bostore (Staatsbaan 109-111 3210 Lubbeek).
 • Voor vragen kunnen deelnemers telefonisch terecht op het nummer +32 (0)16 53 53 88.

Artikel 5. De winnaars bepalen – De winnaars worden bepaald door Marc Van Kessel en Dino Tofoni van Bostore. De winnaar is de mooiste, gekste of origineelste foto.  De favoriete foto van het Bostore-personeel wint de SOLAMAGIC Z1 Premium terrasverwarmer. De 9 favoriete foto’s na de winnende foto krijgen een van volgende prijzen:

  - Een paraplu met schouderhoes
  - Een fleecedeken
  - Een laptoprugzak
  - Een telefoonhouder met draadloos oplaadsysteem
  - Een fles prosecco

Iedere deelnemer kan slechts één keer winnen.

Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk.

Artikel 6. De winnaars bekend maken – De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht. De winnaar kan ook met naam en toenaam op Facebook en/of Instagram vermeld worden.

Artikel 7. Reglementswijzigingen - De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.bostore.be/wedstrijdregelement.

Artikel 8. Betwistingen – Wie het reglement of uitslag van de wedstijd betwist kan terecht bij Marc Van Kessel. Zij dienen een e-mail te sturen naar marc.vankessel@bostore.bemet als onderwerp ‘betwisting fotowedstrijd Bostore 2021’.

Artikel 9. Privacy – Voor deze wedstijd worden gegevens van deelnemers verzameld. Wij gaan hier uiterst zorgvuldig mee om. Lees hierover alles in onze privacyverklaring.

Artikel 10. Contact – Bij vragen of problemen omtrent de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij Marc Van Kessel via: 

e-mail: marc.vankessel@bostore.betelefoon: +32 (0)16 53 53 88post: Staatsbaan 109 A- 111 A B-3210 LUBBEEK